Thầy ngày càng sợ… trò!

Thầy ngày càng sợ… trò!

Nhiều trường tư sẵn sàng chịu mất thầy chứ không mất trò khiến học sinh được nước làm tới. Trước đây, trò phải sợ thầy nhưng ngày nay thì ngược lại.
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 564