Phòng GD&ĐT Hồng Lĩnh tổ chức tập huấn phần mềm quản trị cổng thông tin cho các đơn vị trực thuộc.